Plastične septičke jame proizvodimo kao protočne ili neprotočne horizontalne i vertikalne plasticne rezervoare sa namenom sakupljanja ili delimičnog prečišćavanja odpadnih voda.

Ukoliko odvod odpadnih voda nije rešen kanalizacionim sistemom, plastične septičke jame su najbolje rešenje: za privatna domaćinstva, javne ustanove poput škola i bolnica, kao i za sve udaljene i nepristupačne lokacije na kojima postoji objekat namenjen boravku ljudi.

Prednosti plastičnih septičkih jama

Karakteristike materijala od kojih se proizvode plastične septičke jame, polietilen visoke gustine (HDPE), obezbeđuju njihovu sigurnu, nesmetanu i dugu eksploataciju .
Plastične septičke jame su prevazišle zidane septičke jame koje su se nekada koristile, jer su otporne na habanje, koroziju, uticaj voda i hemikalija, nepropusne su za vodu, otporne su na uticaj podzemnih voda. Termootporne su u opsegu od -30°C do +60° C, lake su za prenos, ugradnju i jednostavne za održavanje.
Ekološka prihvatljivost plastičnih septičkih jama zaslužena je pouzdanom nepropusnošću septičke jame čime se garantuje očuvanje životne sredine, i decenijskim vekom trajanja tokom kog materijal zadržava sve svoje osobine.

Dimenzije i broj komora septickih jama

U zavisnosti od uslova i mesta montaže i očekivanog protoka otpadnih voda, plastične septičke jame izrađujemo u različitim dimenzijama. Protočne septičke jame sa određenim brojem komora (jednokomorne, dvokomorne, trokomorne) takođe se izrađuju prema konkretnim potrebama kupca.
Po narudžbini plastične septičke jame mogu se opremiti ventilima, odušcima, pokazivačima nivoa i sličnim priključcima, kao i kod plastičnih rezervoara.

Plastične septičke jame omogućile su mnogim našim klijentima da potpuno uživaju u svom životnom ili radnom prostoru koji su organizovali na divnim mestima, udaljenim od urbanih sredina.
Ukoliko planirate kupovinu ili izgradanju objekta na mestu gde nije sprovedena kanalizacija pozovite nas i saznaćete sve što vas dodatno zanima vezano za plastične septičke jame.